hem > Nyheter > Industri nyheter

Hur använder man poolskyddsrullen?

2022-09-21

Köp först poolskyddsfilmen av samma storlek som aluminiumröret du beställde och installera filmen på rullen. Rikta in de två ändarna av poolskyddsrullen med poolens två ändar, starta rullen och börja arbeta.